ค้นหาเพลง

ผลการค้นหา

พระดีเจดวงใจ ลิเกจงรักดีเจ นาตญา เทียนพันธิ์ ครูบาเฉลาโฟโต้ วัดป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ประวัติ วัดบ้านไร่พิจิตร " พระครูเข็มเพชร พระดีเจ ดวงใจ ครูบาเฉลาโฟโต้ อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร
พระดีเจดวงใจ สณ.เสือ ครูบาเฉลาโฟโต้ งานศพ แม่ทองอยู่ ศิรดา #นิรวิทย์(เคลียร์) พิธิภัทร ธนภพ (เจฟ)
เฉลาโฟโต้ พระดีเจดวงใจ สณ.เสือ คีน พระครูสังฆรักษ์ ธง ฐานวีโร วัดโคกรังน้อย อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์
แห่นาค พระดีเจดวงใจ ถิรจิตฺโต พระครูเข็มเพชร ครูบาเฉลาโฟโต้ #รวมดาวเฉลาโฟโต้
เทศน์แหล่ บุญแจง พระดีเจ ดวงใจ สณ เสือ ครูบาเฉลาโฟโต้ ทีมงาน พระ ลิเกรวมดาวเฉลาโฟโต้
พระดีเจดวงใจ #พระนิรวิทย์ ชินวโร เฉลาโฟโต้ ทำบุญอัดฐิ #นายไพร ทรงประโคน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
พระเอกนพรัตน์ ไม้หอม ปะทะ พระดีเจดวงใจ วัดเขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา #ครูบาเฉลาโฟโต้ Chalaophoto
พระดีเจ ดวงใจ ครูบาเฉลาโฟโต้ เทศน์แหล่งานศพ พ่อมานพ ผลปาน " บ้านไดชุมแสง ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง พิจิตร
มหาชาติชาดก พระครูเข็มเพชร มหาสมเกียรติ พระดีเจ ดวงใจ สณ.เสือ วัดสามเงา อ.สามเงา จ.ตาก
สังขาร ครูบาเฉลาโฟโต้ พระดี เจดวงใจ สณ.เสือ ภูเขา สณ.คีน เมืองเหนือ งานศพ สมหมาย ดงป่าคำ พิจิตร
เจริญพระพุทธมนต์  #พระดีเจดวงใจ ตะพานหิน พิจิตร เสริมบารมี ดวงววิญญาณ​ แม่สำลี ดำมินเศก (เฉลาโฟโต้)
ครูบาเฉลาโฟโต้ พระดี เจดวงใจ สณ.เสือ ภูเขา สณ.คีน เมืองเหนือ งานศพสมหมาย ดงป่าคำ พิจิตร
ครูบาเฉลาโฟโต้ พระดี เจดวงใจ สณ.เสือ ภูเขา สณ.คีน เมืองเหนือ งานศพ สมหมาย ดงป่าคำ พิจิตร
ครูบาเฉลาโฟโต้ พระมหาสมเกียรติ พระดีเจดวงใจ สณ.เสือภูเขา สณ.คีน วัดหลวงพ่อเงิน อ.โพทะเล จ.พิจิตร
ครูบาเฉลาโฟโต้ พระดี เจดวงใจ สณ.เสือ ภูเขา สณ.คีน เมืองเหนือ งานศพ สมหมาย ดงป่าคำ พิจิตร
ครูบาเฉลาโฟโต้ พระดี เจดวงใจ สณ.เสือ ภูเขา สณ.คีน เมืองเหนือ บ้านห้วยเดื่อ อ.น้ำปาด จ. อุตรดิตถ์
ค่าน้ำนม ครูบาเฉลาโฟโต้ พระดี เจดวงใจ สณ.เสือ ภูเขา สณ.คีน เมืองเหนือ งานศพ สมหมาย ดงป่าคำ พิจิตร
พิธีสู่ขวัญ #เสริมบารมี พระดีเจดวงใจ พระนิรวิทย์ #ครูบาเฉลาโฟโต้ 43/1หมุ่ 5 ต.ไม้เค็ด จ.ปราจีนบุรี
มหาชาติ มาฆบูชา " พระดีเจดวงใจ อ.ลูกหมี สณ.ลูกเสือ วัดขอนยางขวาง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์