ค้นหาเพลง

ผลการค้นหา

ิวิชาภาษาไทย ชั้น ม.5 เรื่อง ประวัติความเป็นมาและเรื่องย่อของวรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
บทอาขยาน | ลิลิตตะเลงพ่าย (การอ่านแบบใส่อารมณ์)
ลิลิตตะเลงพ่าย
วิชาภาษาไทย ชั้น ม.5 เรื่อง ศึกษาตัวบทเด่นของวรรณคดี เรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย (1)
ลิลิตตะเลงพ่าย - ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
บทอาขยาน ลิลิตตะเลงพ่าย
บทอาขยาน ลิลิตตะเลงพ่าย ม.๕/๑
การ์ตูนอนิเมชั่นลิลิตตะเลงพ่าย.
ลิลิตตะเลงพ่าย  บทอาขยาน ขับเสภาโดย นางสาวพนิตนันท์ นวลจันทร์
ทำนองเสนาะ ลิลิตตะเลงพ่าย
วิชาภาษาไทย ชั้น ม.5 เรื่อง สรุปความรู้และประเมินค่าบทประพันธ์ของวรรณคดีเรื่อง ลิลิตตะเลงพ่าย
รู้จัก ยุทธหัตถี ใน 3 นาที