ค้นหาเพลง

ผลการค้นหา

7.ตทัสสัตถิตัทธิต ปกติตัทธิต
7 ตทัสสัตถิตัทธิต ปกติตัทธิต
074 ตทัสสัตถิตัทธิต - ท่องบาลีไวยากรณ์
1 ภาพรวมตัทธิต อธิบายไวยากรณ์
5 ฐานตัทธิต พหุลตัทธิต
8.สังขยาตัทธิต วิภาคตัทธิต
9.ปูรณตัทธิต
075 ปกติตัทธิต
070 สมุหตัทธิต - ท่องบาลีไวยากรณ์
10.ตัทธิตปี 51  (ตอนที่ 5)
067 ตรัตยาทิตัทธิต - ท่องบาลีไวยากรณ์
2 โคตรตัทธิต อธิบายไวยากรณ์