ค้นหาเพลง

ผลการค้นหา

7.ตทัสสัตถิตัทธิต ปกติตัทธิต
7 ตทัสสัตถิตัทธิต ปกติตัทธิต
5.ฐานตัทธิต พหุลตัทธิต
8.สังขยาตัทธิต วิภาคตัทธิต
075 ปกติตัทธิต - ท่องบาลีไวยากรณ์
074 ตทัสสัตถิตัทธิต - ท่องบาลีไวยากรณ์
075 ปกติตัทธิต
9.ปูรณตัทธิต
067 ตรัตยาทิตัทธิต - ท่องบาลีไวยากรณ์
070 สมุหตัทธิต - ท่องบาลีไวยากรณ์
1.ภาพรวมตัทธิต (อธิบายไวยากรณ์)
2 โคตรตัทธิต อธิบายไวยากรณ์
1 ภาพรวมตัทธิต อธิบายไวยากรณ์
10.ตัทธิตปี 51  (ตอนที่ 5)
2.โครงสร้างสมาส ๒ (อธิบายไวยากรณ์)