[KARA/TH SUB] บุคคลนิรนาม 無名之輩 OST นายเย็นชากับยัยปลาหมึก | Go Go Squid | 親愛的熱愛的

153,699 Views

อัพโหลดเมื่อ 24 กรกฎาคม 2019 เวลา 23:02 โดย Claire Bear

ชอบ 2,556 ไม่ชอบ 25 ความคิดเห็น 160

เพลง: บุคคลนิรนาม #無名之輩
นักร้อง: 陳雪燃
ประกอบซีรีส์: นายเย็นชากับยัยปลาหมึก | Go Go Squid | 親愛的熱愛的
TH SUB: Claire Bear

#無名之輩 #นายเย็นชากับยัยปลาหมึก #GoGoSquid #親愛的熱愛的

=======================

- Pinyin -

chéng shì lí míng de dēng huǒ
zǒng yǒu guāng huán zài yǔn luò
mó fǎng zhě yī gè yòu yī gè

wú rén wèn jīn de jiǎo sè
nǐ xuǎn zé qù chóng bài shuí ne yuàn hèn shuí ne

jiǎ zhuāng rè qíng de lěng luò
jiǎ zhuāng zì yóu de jiā suǒ
nǐ zuì hòu chéng wéi le shen me

rán shāo huá lì de yān huǒ
zhàn fàng yī cì jiù zú gòu le shē chǐ shen me

wú míng zhī bèi wǒ shì shuí
wàng le shuí yě wú suǒ wèi
shuí bù shì pīn le mìng zǒu dào shēng mìng de jié wěi
yě xǔ hěn lèi yī shēn láng bèi
yě xǔ bēi wēi yī shēng wú wéi
yě xǔ yǒng yuǎn chéng wéi bù le nǐ de guāng huī

wú míng zhī bèi wǒ shì shuí
wàng le shuí yě wú suǒ wèi
jì xù zhuī shuí de guāng róng bù shì bàn zhe yǎn lèi
yě xǔ hěn lèi yī shēn láng bèi
yě xǔ bēi wēi yī shēng wú wéi
shuí shēng lái bù dōu shì yī yàng jǐn guǎn jiào wǒ wú míng zhī bèi

jiǎ zhuāng rè qíng de lěng luò
jiǎ zhuāng zì yóu de jiā suǒ
nǐ zuì hòu chéng wéi le shí me

rán shāo huá lì de yān huǒ
zhàn fàng yī cì jiù zú gòu le shē chǐ shí me

wú míng zhī bèi wǒ shì shuí
wàng le shuí yě wú suǒ wèi
shuí bù shì pīn le mìng zǒu dào shēng mìng de jié wěi
yě xǔ hěn lèi yī shēn láng bèi
yě xǔ bēi wēi yī shēng wú wéi
yě xǔ yǒng yuǎn chéng wéi bù le nǐ de guāng huī wú míng zhī bèi

wú míng zhī bèi wǒ shì shuí
wàng le shuí yě wú suǒ wèi
shuí bù shì pīn le mìng zǒu dào shēng mìng de jié wěi
yě xǔ hěn lèi yī shēn láng bèi
yě xǔ bēi wēi yī shēng wú wéi
yě xǔ yǒng yuǎn yě chéng wéi bù le shuí

wú míng zhī bèi wǒ shì shuí
wàng le shuí yě wú suǒ wèi
jì xù zhuī shuí de guāng róng bù shì bàn zhe yǎn lèi
yě xǔ hěn lèi yī shēn láng bèi
yě xǔ bēi wēi yī shēng wú wéi
shuí shēng lái bù dōu shì yī yàng jǐn guǎn jiào wǒ wú míng zhī bèi