ดาวลูกไก่ พร ภิรมย์[playlist]

อัพโหลดเมื่อ 19 ตุลาคม 2019 เวลา 04:24 โดย ชานชาลา เพลงเก่า

ชอบ 92 ไม่ชอบ 9 ความคิดเห็น 4

ดาวลูกไก่ พร ภิรมย์

01 - ดาวลูกไก่ 1
02 - ดาวลูกไก่ 2
03 - ริมไกรลาศ 1
04 - ริมไกรลาศ 2
05 - น้ำท่วมปาก 1
06 - น้ำท่วมปาก 2
07 - พระกัลพราน
08 - วังแม่ลูกอ่อน 1
09 - วังแม่ลูกอ่อน 2
10 -เศรษฐีอนาถา 1
11 - เศรษฐีอนาถา 2
12 - ลูกเมื่อ 25 น
13 - พ่อกับแม่
14 - ใจพ่อใจแม่
15 - ลูกโจรเปลี่ยนใจ
16 - รักเดียวใจเดียว
17 - แหล่ใจโจร
18 - ไฟบาป