พร้อม

อัพโหลดเมื่อ 15 พฤษภาคม 2014 เวลา 10:58 โดย Wichai Tungsawetchai

ชอบ 75 ไม่ชอบ 2 ความคิดเห็น 5

เพื่ออนุรักษ์เพลงเก่า
เตรียมใจให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเจอวันแห่งความว่างเปล่า
ถึงว่าเธอเปลี่ยน ฉันคงเศร้า แต่จะเตรียมหัวใจ เอาไว้รอ
เราคนรู้ตัว ไม่มัวทุกครั้ง หากมองกันไม่ดีหลายอย่าง
พร้อมให้เธอบอก ถึงความต่าง แต่มองกันแน่ใจ ยังเสียดาย
*ยอมรับความแพ้ เจ็บลึก ฝึกใจให้มันทนไหว
วันนั้น วันนี้ แค่ไหน หัวใจคงแกร่งพอ
เตรียมใจให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเจอวันแห่งความเสียใจ *

เตรียมใจให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเจอวันแห่งความเสียใจ
ฝึกใจเราให้มันพร้อม.......
เตรียมใจให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเจอวันแห่งความเสียใจ
เตรียมใจให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเจอวันแห่งความเสียใจ
เตรียมใจให้ดี เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนเจอวันแห่งความเสียใจ