FBI (Yee Lee) - Cheem Tsis Tau (Audio Lyric COVER NOT ORIGINAL) 5.12.18

อัพโหลดเมื่อ 12 พฤษภาคม 2018 เวลา 19:44 โดย KHOSIAB CHANNEL

ชอบ 5,727 ไม่ชอบ 359 ความคิดเห็น 246

Music&Movie - http://khosiab.me/

Singer - FBI (Yee Lee)
Original Song H E R E - Chang Her https://youtu.be/TQdLuqmy3xI
Chang Her Original Singer FB - https://www.facebook.com/chang.her.3110
Vocal Recorded - Alchemix Recording Studio (Brisbane, Australia)
Mastered - Alchemix Recording Studio

Follow KHOSIAB CHANNEL
Website: www.khosiabtv.com
YouTube: https://www.youtube.com/khosiabchannel
Facebook: https://www.facebook.com/khosiabchannel
Facebook Partner: https://www.facebook.com/pvangnation
Twitter: https://twitter.com/PhongVang777

Copyrights 2018 ⓒ Pvang Enetertainment. All Rights Reserved.