ລະເບີດເວລາ (ระเบิดเวลา) - เก่ง ธชย 「Cover : ศาล สานศิลป์」

อัพโหลดเมื่อ 5 มิถุนายน 2018 เวลา 18:00 โดย TACHAYA

ชอบ 31,906 ไม่ชอบ 1,721 ความคิดเห็น 2,130

Forwork(ติดต่องาน) : คุณตาล 095-6962426 , คุณแม็ก 081-6291564

✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️

ລະເບີດເວລາ (ระเบิดเวลา) - เก่ง ธชย 「Cover : ศาล สานศิลป์」
ต้นฉบับ : ศาล สานศิลป์

✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️✖️

ขอสนับสนุนให้ทุกคนมีตัวตนอยู่บนโลกนี้อย่างเสรีภาพ ตราบที่ไม่เดือดร้อนใคร
แด่ทุกสิ่งมีชีวิต ที่มีความหวัง และรักในตัวเอง

Instagram : kengtachaya
youtube : TACHAYA
Forwork(ติดต่องาน) : คุณตาล 095-6962426 , คุณแม็ก 081-6291564
Facebook: https://www.facebook.com/tachaya.keng