จอย ภารดี /ชุด แวมไพร์ / เต็มอัลบั้ม LP.

อัพโหลดเมื่อ 3 มกราคม 2018 เวลา 08:30 โดย Studio Yimlamai

ชอบ 18 ไม่ชอบ 2 ความคิดเห็น 7

:บันทึกจากแผ่นเสียง ...ฟั ง จ ริ ง จั ง อุ ด ห นุ น ศิ ล ปิ น น ะ ค รั บ ****